Knířov – kostel Zvěstování Panně Marii

 

Farní kostel byl založen v 1. polovině 14. století. Jedná se o jednolodní kostel s podélnými oratořemi po stranách, zakončený presbytářem, jehož součástí je empírový svatostánek a obraz tzv. Panny Marie knířovské ze 17. století.

Roku 1558 získala ves Knířov město Vysoké Mýto a jeho měšťané opravili místní kostel a udělali z něj poutní místo. Roku 1730 se kostel stal útočištěm proti moru, který se městu nakonec vyhnul, za což byla dávána zásluha Panně Marii knířovské. Roku 1864 pak byla obnovena fara.

 

 

 

 

 

 

Ke Knířovu se kromě velkého votivního obrazu s hořícím Vysokým Mýtem z roku 1774 váží i dvě menší památky: obrázek Panny Marie malovaný na plechu, který snad někdy visel na stromě či domě a jehož původní umístění by snad určili někteří pamětníci, a skříňka s pozlacenou soškou Panny Marie Knířovské a nápisem „EX VOTO 1781“. Obě dvě památky byly objeveny nedávno a dokumentují různé podoby úcty k milostnému obrazu.

 

 

 

 

 

Detail Vysokého Mýta v plamenech v roce 1774.

 

              

Poutní cesta na Knířov v proměnách roku…