Kontakty

Kontaktní adresa:

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto

IČ: 47499109

Telefon: 732 513 972

e-mail: rkf.vysokemyto@dihk.cz

Informace o účtech jednotlivých farností najdete zde.

ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček tel. 732 513 972
     

tomsicek.stanislav@dihk.cz

     

Úřední hodiny: středa 18.45-19.30

Svátost smíření: po mší sv. nebo je možné se domluvit na jiný termín s P. Stanislavem Tomšíčkem. 

 

 

Farnosti spravované excurrendo:

Římskokatolická farnost Knířov
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 61239232

Římskokatolická farnost Vraclav
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 61239241

Římskokatolická farnost Zámrsk
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 49317911