Kontakty

Kontaktní adresa:

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto

IČ: 47499109

Telefon: 465 420 983 

e-mail: rkfvmyto@gmail.com

Informace o účtech jednotlivých farností najdete zde.

ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček tel. 732 513 972
rkfvmyto@gmail.com

tomsicek.stanislav@dihk.cz

Mgr. Radka Terezie Blajdová, pastorační asistentka a katechetka tel. 775 391 600 rkfvmyto@gmail.com

Úřední hodiny: středa 15.00-16.30

Svátost smíření: půl hodiny přede mší sv.

 

Farnosti spravované excurrendo:

Římskokatolická farnost Knířov
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 61239232

Římskokatolická farnost Vraclav
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 61239241

Římskokatolická farnost Zámrsk
Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 49317911