Kontakty

Kontaktní adresa:

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto
Foersterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto

IČ: 47499109

Telefon: 465 420 983 

e-mail: rkfvmyto@tiscali.cz

Informace o účtech jednotlivých farností najdete zde.

Mgr. Pavel Mistr, děkan tel. 728 185 336 (O2), 733 741 362 (T-mobile)
rkfvmyto@tiscali.cz
Mgr. Radka Terezie Blajdová, pastorační asistentka a katechetka tel. 775 391 600 rkfvmyto@tiscali.cz

Úřední hodiny: středa 15.00-16.30

Svátost smíření: půl hodiny přede mší sv., v neděli, pokud není mše sv. na Slatině

 

Farnosti spravované excurrendo:

Římskokatolická farnost Knířov
Foersterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 61239232

Římskokatolická farnost Vraclav
Foersterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 61239241

Římskokatolická farnost Zámrsk
Foersterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 49317911