Naše farnosti

Do našich farností patří (dle posledního sčítání ze dne 6. října 2019) více než 300 farníků, kteří pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby. Účast ve Vysokém Mýtě, včetně sobotní večerní mše sv. s nedělní platností, je cca 220 osob, účast na Knířově a Vraclavi je kolem 40 farníků a v Zámrsku kolem 20 farníků.