Pastorační a ekonomické rady

Pastorační rada farnosti Vysoké Mýto 2017-2021:

 • Mgr. Pavel Mistr, předseda
 • Mgr. Jan Kunert, výpomocný duchovní a farář Horní Jelení
 • Petr Smolák místopředseda a volený zástupce do ER
 • Mgr. Radka Terezie Blajdová, pastorační asistentka, katechetka, sekretářka PR
 • Jarmila Jiskrová
 • Mgr. Marie Severová
 • Ludmila Částková
 • Marie Motyčková

Ekonomická rada farnosti Vysoké Mýto:

 • Mgr. Pavel Mistr
 • Bc. Jan Kopecký
 • Jaroslav Truhlář
 • Petr Smolák

Ekonomická rada farnosti Knířov:

 • Josef Hurych

Ekonomická rada farnosti Vraclav:

 • Jaromír Andrle
 • Jan Horčička
 • Hana Maturová
 • Ladislav Novák

Ekonomická rada farnosti Zámrsk:

 • Ludmila Horáčková
 • Houdková