Pastorační a ekonomické rady

Pastorační rada farnosti Vysoké Mýto 2021-2025:

 • ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček, předseda
 • Bc. Anežka Benešová, místopředseda
 • PhDr. David Vích
 • Mgr. Jolana Morávková
 • Mgr. Marie Severová
 • Pavel Víšek
 • Jana Smělá
 • Jiří Zelenka
 • Stanislav Herman – delegát za farnost Vraclav
 • Eva Veselíková – delegát za farnost Zámrsk

Ekonomická rada farnosti Vysoké Mýto:

 • ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček
 • Jaroslav Truhlář
 • Petr Smolák
 • David Vích – zástupce z PR

Ekonomická rada farnosti Knířov:

 • Jana Hurychová

Ekonomická rada farnosti Vraclav:

 • Jaromír Andrle
 • Jan Horčička
 • Hana Maturová
 • Ladislav Novák

Ekonomická rada farnosti Zámrsk:

 • Ludmila Horáčková
 • Františka Houdková