Pastorační a ekonomické rady

Pastorační rada farnosti Vysoké Mýto 2021-2025:

 • Mgr. Pavel Mistr, předseda
 • Mgr. Jan Kunert, výpomocný duchovní a farář v Horním Jelení
 • Bc. Anežka Benešová
 • Mgr. Radka Terezie Blajdová, pastorační asistentka, katechetka
 • PhDr. David Vích
 • Mgr. Jolana Morávková
 • Mgr. Marie Severová
 • Pavel Víšek
 • Jana Smělá
 • Stanislav Herman – delegát za farnost Vraclav
 • Eva Veselíková – delegát za farnost Zámrsk

Ekonomická rada farnosti Vysoké Mýto:

 • Mgr. Pavel Mistr
 • Jaroslav Truhlář
 • Petr Smolák

Ekonomická rada farnosti Knířov:

 • Josef Hurych

Ekonomická rada farnosti Vraclav:

 • Jaromír Andrle
 • Jan Horčička
 • Hana Maturová
 • Ladislav Novák

Ekonomická rada farnosti Zámrsk:

 • Ludmila Horáčková
 • Houdková