Pastorační plán farnosti 2020

1.1.2020             Slavnost Panny Marie, Matky Boží

3.1.2020            Nikodémova noc

6.1.2020            Slavnost zjevení Páně

13.1.2020          Posezení farnosti pro ty, kteří se zapojují do služby

19.1.2020           Dětská mše sv.

23.1.2020           Ekumenická bohoslužba slova v týdnu za jednotu křesťanů

31.1.-2.2.2020    Vesmírný víkend

7.2.2020              Nikodémova noc

16.2.-14.6.2020 Kurz pro 12-14 leté děti Up2Me

23.2.2020           Dětská mše sv.

26.2.2020          Popeleční středa

1.3.2020              První neděle postní

6.3.2020             Nikodémova noc

20.3.2020          24 hodin pro Pána – adorace, modlitby, rozhovor s knězem

22.3.2020          Dětská mše sv.

25.3.2020          Slavnost Zvěstování PáněKnířovská pouť

3.4.2020               Nikodémova noc                            

4.4.2020               HK – Diecézní setkání mládeže

5.4.2020               Květná neděle – Průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice

9.4.2020               Zelený čtvrtek

10.4.2020             Velký pátek – Křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice

11.4.2020             Bílá sobota 

12.4.2020             Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

18.4.2020            HK – Den Díkůvzdání za život arcibiskupa Karla Otčenáška

26.4.2020            Dětská mše sv.

29.4.2020             Koncert Lesk barokní trubky v rámci festivalu Pardubického jara

1.5.2020               Nikodémova noc

8.5.2020               Farní výlet

17.5.2020             Dětská mše sv.

21.5.2020            Slavnost Nanebevstoupení Páně

23.5.2020            HK – Diecézní setkání dětí

26.5.2020            Oslava 100. narozenin P. Jiřího Mannla

30.5.2020            Vigilie Seslání Ducha Svatého v kostele Nejsvětější Trojice

30.5.2020            Koncert skupiny Rytmic

31.5.2020            Slavnost Seslání Ducha Svatého             

5.6.2020               Noc kostelů

7.6.2020               Slavnost Nejsvětější Trojice

11.6.2020            Slavnost Těla a Krve Páně

14.6.2020           Dětská mše sv. – 1. sv. přijímání

15.6.2020            Ukončení školního roku

28.6.-2.7.2020   Letní rodinný pobyt 2020 aneb prázdniny s malým oslíkem

3.7.-17.7.2020    Dětský letní tábor Vranice

17.-18.7.2020     Oslava 25 let tábora v Nových Hradech

7.8.2020               Nikodémova noc

9.8.2020               Poutní mše sv. ke sv. Vavřinci, patronu chrámu

15.8.2020            Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

30.8.2020            Farní den

4.9.2020               Nikodémova noc

5.9.2020               Městské slavnosti

12.-13.9.2020     Dny evropského dědictví

20.9.2020            Dětská mše sv.

2.10.2020            Nikodémova noc

18.10.2020          Dětská mše sv. – Misijní neděle

25.10.2020          Slavnost Posvěcení kostela

1.11.2020            Slavnost Všech svatých

2.11.2020            Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

6.11.2020            Nikodémova noc, Svíce za zemřelé

15.11.2020          Dětská mše sv.

29.11.2020          1. adventní neděle

4.12.2020            Nikodémova noc

6.12.2020            Mikuláš v kostele

13.12.2020          Dětská mše sv. – Radostná neděle

24.12.2020          Živý ekumenický Betlém