Pastorační plán farnosti 2021

1.1.2021              Slavnost Panny Marie, Matky Boží

5.2.2021               Nikodémova noc

17.2.2021           Popeleční středa

21.2.2021            První neděle postní

5.3.2021               Nikodémova noc

12.3.2021            24 hodin pro Pána – adorace, modlitby, rozhovor s knězem

6.-7.3.2021          Zveřejnění seznamu kandidátů, termínu a místu voleb do nové pastorační rady, představení kandidátů

19.-21.3.2021     Volby do nové pastorační rady

25.3.2021            Slavnost Zvěstování PáněKnířovská pouť

28.3.2021             Květná neděle – Průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice

1.4.2021               Zelený čtvrtek – Bdění v Getsemanské zahradě

2.4.2021               Velký pátek – Křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice

3.4.2021               Bílá sobota 

4.4.2021               Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

19.4.2021             Koncert v rámci festivalu Pardubického jara

7.5.2021               Nikodémova noc

13.5.2021            Slavnost Nanebevstoupení Páně

15.5.2021            HK – Diecézní setkání dětí

22.5.2021            Vigilie Seslání Ducha Svatého

23.5.2021            Slavnost Seslání Ducha Svatého              

28.5.2021           Noc kostelů

30.5.2021            Slavnost Nejsvětější Trojice

3.6.2021               Slavnost Těla a Krve Páně – Eucharistický průvod z kostela sv. Vavřince ke kostelu Nejsvětější Trojice

4.6.2021               Nikodémova noc

13.6.2021            Dětská mše sv. – 1. sv. přijímání

1.-8.7.2021         Letní rodinný pobyt 2021 aneb prázdniny s malým oslíkem

9.7.-23.7.2021 Dětský letní tábor Vranice

6.8.2021               Nikodémova noc

8.8.2021               Poutní mše sv. ke sv. Vavřinci, patronu chrámu

15.8.2021             Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

29.8.2021            Farní den

3.9.2021               Nikodémova noc

3.-4.9.2021         Městské slavnosti

10.-12.9.2021     Dny evropského dědictví

1.10.2021            Nikodémova noc

24.10.2021          Misijní neděle

17.10.2021          Slavnost Posvěcení kostela

1.11.2021            Slavnost Všech svatých

2.11.2021           Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

5.11.2021            Nikodémova noc, Svíce za zemřelé

24.11.2021          Červená středa

28.11.2021          1. adventní neděle

3.12.2021            Nikodémova noc

5.12.2021            Mikuláš v kostele

24.12.2021         Živý ekumenický Betlém

 

Dětské mše sv. budou upřesněny dle aktuální situace.