Pastorační plán farnosti 2022

1.1.2022              Slavnost Panny Marie, Matky Boží

6.1.2022               Slavnost Zjevení Páně

7.1.2022               Nikodémova noc

20.1.2022             Ekumenická bohoslužba v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

23.1.2022            Dětská mše sv.

4.2.2022               Nikodémova noc

12.2.2022            Orelský ples

20.2.2022            Dětská mše sv.

2.3.2022              Popeleční středa

4.3.2022               Nikodémova noc

6.3.2022               První neděle postní

20.3.2022            Dětská mše sv.

25.3.2022            Slavnost Zvěstování PáněKnířovská pouť

25.3.2022            24 hodin pro Pána – adorace, modlitby, rozhovor s knězem

1.4.2022               Nikodémova noc

10.4.2022             Květná neděle – Průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice

14.4.2022            Zelený čtvrtek – Bdění v Getsemanské zahradě

15.4.2022             Velký pátek – Křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice

16.4.2022             Bílá sobota 

17.4.2022             Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

6.5.2022               Nikodémova noc

14.5.2022            Farní výlet

15.5.2022            Dětská mše sv.

26.5.2022            Slavnost Nanebevstoupení Páně

3.6.2022               Nikodémova noc

4.6.2022               Vigilie Seslání Ducha Svatého

5.6.2022               Slavnost Seslání Ducha Svatého              

10.6.2022           Noc kostelů

12.6.2022            Slavnost Nejsvětější Trojice

16.6.2022             Slavnost Těla a Krve Páně – Eucharistický průvod z kostela sv. Vavřince ke kostelu Nejsvětější Trojice

18.6.2022            Otevření farní zahrady v rámci městské akce

19.6.2022            Dětská mše sv. – 1. sv. přijímání

19.6.2022            Farní den

25.6.2022            Hradec Králové – Závěr Roku rodiny se setkáním dětí

1.-8.7.2022         Letní rodinný pobyt 2022 aneb prázdniny s malým oslíkem

9.7.-23.7.2022 Dětský letní tábor Vranice

5.8.2022               Nikodémova noc

7.8.2022               Koncert Pavla Helana v kostele sv. Vavřince

9.-14.8.2022       Hradec Králové – Celostátní setkání mládeže

14.8.2022            Poutní mše sv. ke sv. Vavřinci, patronu chrámu

15.8.2022           Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

20.8.2022            Pouť se Světélkem do Vambeřic a Stolových hor

2.9.2022               Nikodémova noc

9.-10.9.2022       Městské slavnosti

10.-11.9.2022     Dny evropského dědictví

25.9.2022            Dětská mše sv.

29.9.2022            Hradec Králové – Diecézní setkání seniorů

7.10.2022            Nikodémova noc

16.10.2022          Slavnost Posvěcení kostela

23.10.2022          Misijní neděle – Dětská mše sv.

1.11.2022            Slavnost Všech svatých

2.11.2022           Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

4.11.2022            Nikodémova noc, Svíce za zemřelé

23.11.2022          Červená středa

19.11.2022          Hradec Králové – Diecézní setkání mládeže

20.11.2022          Slavnost Krista Krále – Dětská mše sv.

27.11.2022          1. adventní neděle

2.12.2022            Nikodémova noc

4.12.2022            Mikuláš v kostele

18.12.2022          Dětská mše sv.

24.12.2022         Živý Betlém u kostela Nejsvětější Trojice