Přehled činnosti farnosti v roce 2019

Celkem za naše farnosti: počet křtů: 14, počet sňatků: 2, počet pohřbů: 26

Farnost Vysoké Mýto v roce 2019: počet křtů: 10, počet sňatků: 0, počet pohřbů: 19

Farnost Vraclav v roce 2019: počet křtů: 1, počet sňatků: 1, počet pohřbů: 1

Farnost Zámrsk v roce 2019: počet křtů: 2, počet sňatků: 1, počet pohřbů: 2 

Farnost Knířov v roce 2019:  počet křtů: 1, počet sňatků: 0, počet pohřbů: 4 

 

Přehled činnosti farnosti za rok 2019:

*Leden Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem za naše farnosti 146.836 Kč), Týden za jednotu křesťanů – ekumenická bohoslužba slova s večerem chval

*Únor – Mládežnicko-ekumenická pouť do Říma

*Březen –  Knířovská pouť s olomouckým pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem, 24 hodin pro Pána

*Duben – Postní ekumenická bohoslužba slova, Postní duchovní obnova s komunitou Emmanuel na téma církev a společenství, koncert Gabriely Beňáčkové a Lubomíra Brabce v rámci festivalu Pardubické hudební jaro, koncert pop gospelové skupiny Good Work

*Květen Noc kostelů – společná hra „Cesta ke svobodě“ (návštěvnost cca 1708 vstupů do jednotlivých objektů)

*Červen – Diecézní setkání dětí v HK, první sv. přijímání dětí na Vraclavi (2 děti), slavnostní mše v kostele Nejsvětější Trojice

*ČervenecDětský letní tábor Vranice 2019 na téma Cesta kolem světa za 80 dní (66 dětí + 24 vedoucích a praktikantů), Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích (20 dětí + 14 dospělých)

*Srpen – Poutní mše sv. ke sv. Vavřinci, Benefiční sborový koncert Försterova komorního pěveckého sdružení, Výstava Poutník Jan Pavel II.

*Září – Farní den s poutí pro děti, Zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví

*ŘíjenSlavnost posvěcení kostela, Misijní neděle se zapojením se do Baťůžkového projektu díla Mary´s meals, Pouť se Světélkem na Hostýn a do Olomouce

*ListopadSvíce za zemřelé v rámci Nikodémovy noci, Česká národní pouť do Říma k výročí svatořečení sv. Anežky České, Ekumenická bohoslužba slova s poděkováním za dar svobody, Připomínka mučedníků pro víru v rámci Červené středy

*ProsinecAdventní duchovní obnova s jáhnem Karlem Dvořákem, Výroba adventních věnců a vánoční jarmark s podporou díla Mary´s meals, Adventní koncert na Vraclavi, Zámrsku, ve Slatině, Adventní koncert ZUŠ, Gymnázia a ZŠ Jiráskova v chrámu sv. Vavřince, Adventní ekumenická bohoslužba slova, Dětské roráty s lampičkami, Živý ekumenický Betlém, Putování s anděly za Ježíškem v chrámu sv. Vavřince s baterkami

 

DALŠÍ AKTIVITY VE FARNOSTI:

*Hodiny náboženství navštěvuje cca 29 dětí, náboženství se učí také ve škole na Knířově a na Vraclavi.

*Na podzim začalo setkávání Vesmírné mládeže.

*Pokračují pravidelná setkávání – příprava na liturgii následující neděle s P. Kunertem.

*Pravidelně probíhá každý první pátek v měsíci Nikodémovu noc.

*Ve farnosti VM a Vraclav se připravilo ke službě celkem 6 nových akolytů.

*V letních měsících probíhala v kostele sv. Vavřince průvodcovská služba.