Přehled činnosti farnosti v roce 2020

Celkem za naše farnosti: Počet křtů: 7, Počet sňatků: 3, Počet pohřbů: 18

Farnost Vysoké Mýto v roce 2020počet křtů: 6, počet sňatků: 2, počet pohřbů: 13

Farnost Knířov v roce 2020: počet křtů: 0, počet sňatků: 0, počet pohřbů: 2 

Farnost Vraclav v roce 2020: počet křtů: 1, počet sňatků: 0, počet pohřbů: 1 

Farnost Zámrsk v roce 2020: počet křtů: 0, počet sňatků: 1, počet pohřbů: 2 

 

Přehled činnosti farnosti za rok 2020:

*Leden – Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem za naše farnosti 169.660 Kč), Týden za jednotu křesťanů – ekumenická bohoslužba slova, zahájena příprava na biřmování, Vesmírný víkend pro děti

*Únor – začal kurz pro mládež Up2Me (pokračoval na podzim a dokončen bude v roce 2021), Preclíková Madonna zapůjčena na výstavu do Hradce Králové a následně do Chrudimi na výstavu Víra v umění

*Březen – založení nových farních stránek a facebooku farnosti, živé přenosy bohoslužeb, modliteb Desátku, vysílání pro děti, Knířovská pouť (online), 24 hodin pro Pána (proběhlo modlitebním řetězcem v našich rodinách a adorací online), setkání Farních evangelizačních buněk

*Duben – zahájení vysílání Farníci pro farníky, Velikonoce online

*Květen Oslava 100. narozenin P. Jiřího Mannla, biřmování

*ČervenNoc kostelů – společná hra „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“ (návštěvnost cca 700 vstupů do jednotlivých objektů), první sv. přijímání dětí (Eliška Víšková)

*ČervenecPrázdniny s malým oslíkem na Vranicích (13 dětí + 12 dospělých), Dětský letní tábor Malý oslík 2020 na Vranicích na téma Putování s apoštolem Pavlem (34 dětí + 8 vedoucích a praktikantů)

*Srpen

*Září – Zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví, koncert Václava Hudečka, Marka Zvolánka a Barocco sempre giovane v rámci festivalu Pardubické hudební jaro

*Říjen – živé přenosy bohoslužeb, Slavnost posvěcení kostela

*ListopadSvíce za zemřelé v rámci Nikodémovy noci, Připomínka mučedníků pro víru v rámci Červené středy (nasvícení kostela na červeno), návrat restaurovaného obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Bradla na hlavní oltář (obraz opustil oltář 4.11.2019 a vrátil se 20.11.2020)

*Prosinec – Rorátní mše sv. s lucernami, Adventní tria, Svatá rodina u kostela Nejsvětější Trojice