Přehled činnosti farnosti v roce 2021

Celkem za naše farnosti: Počet křtů: 18, Počet sňatků: 2, Počet pohřbů: 26

Farnost Vysoké Mýto v roce 2021:

Počet křtů: 15 – Jan Kryštof Mrva, Markéta Štohanzlová, William Martin Horváth, Štefan Marcel Giňa, Eva Šantal Marie Horvátová, Noemi Terezie Petiková, Valentýna Marie Laziová, Oliver Tomáš Lazi, Alex Stanislav Husár, Viktoria Sofia Petíková, Lejla Marcela Csocscová, Daniel Pavel Cscocso, Lionel Calvin Viktor Csocso, Lukáš Paulo Petr Čuri, Mia Natálie Giňová

Počet sňatků: 1 – Jaroslav Daduč + Darina Husárová

Počet pohřbů: 17 – P. Jiří Mannl, Jaroslava Giňová, Libuše Bečičková, Jaroslava Čiháková, Monika Bílá, Jan Andrle, Jan Kopecký, Marie Havránková, Vladimír Hrubeš, Bohuslava Dostálová, Pavel Csocso, Dezider Bykár, Marta Barcalová, Ernest Feko, Jana Mikulová, Otakar Klíma, Marie Šedová

Farnost Knířov v roce 2021:

Počet křtů: 0

Počet sňatků: 1 – Milan Krenk + Eliška Kozáková

Počet pohřbů: 2 – Jana Vostřelová, Josef Poslušný

Farnost Vraclav v roce 2021:

Počet křtů: 1 – Vojtěch Kubíček

Počet sňatků: 0

Počet pohřbů: 5 – Jarmila Pospíšilová, Josef Schejbal, Václav Klapal, Bohunka Zlesáková, Hana Jeřábková

Farnost Zámrsk v roce 2021:

Počet křtů: 2 – Adam Marcel Bykár, Jessica Maria Bykárová

Počet sňatků: 0

Počet pohřbů: 2 – Marie Zavoralová, Marta Nováková

 

Přehled činnosti farnosti za rok 2021:

*Leden – Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem za farnosti VM, Vraclav a Sedlec 58.870 Kč), Rozloučení s P. Jiřím Mannlem

*Únor 

*Březen 24 hodin pro Pána, Knířovská pouť naruby, Zvolena nová pastorační rada

*DubenPardubické hudební jaro online

*Květen – brigády na faře na Knířově, Noc kostelů – společná hra „Útěk Svaté Rodiny do Egypta“, výstava obrazů duchovních správců naší farnosti (návštěvnost cca 1.680 vstupů do jednotlivých objektů)

*Červen – Slavnost Těla a Krve Páně – průvod do kostela Nejsvětější Trojice, první sv. přijímání dětí (Petr Tomášek, Zuzana Králová), zprovoznění ubytování na faře na Knířově, Loučení s P. Janem Kunertem, který byl přesunut do Hronova

*ČervenecPrázdniny s malým oslíkem na Vranicích – téma Putování s Mojžíšem do země zaslíbené (18 dětí + 18 dospělých), Dětský letní tábor Vranice 2021 na Vranicích na téma Tajuplný ostrov (49 dětí + 21 vedoucích a praktikantů)

*Srpen – Dokončení sociálního zařízení v zákristii

*Září – Zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví, Oslava 100 let Orla ve Vysokém Mýtě, obnovení výuky náboženství

*ŘíjenSetkání „oslíkářů“ na Borku, Otevření dětského koutku v kostele ve VM a na Vraclavi, Slavnost posvěcení kostela, Zahájení Synody o synodalitě, Výlet Světélka do Rokole, Misijní jarmark, Víkendové soustředění svatoginaciánské scholy Rytmig na faře ve VM, Koncert Rytmigu

*ListopadSvíce za zemřelé v rámci Nikodémovy noci, Připomínka mučedníků pro víru v rámci Červené středy (nasvícení kostela na červeno), Dokončení 2. etapy obnovy varhan v Zámrsku

*Prosinec – Návštěva sv. Mikuláše v kostele, Rorátní mše sv. s lucernami a adventním nasvícením, Adventní hra – Rozsviťme okna v našem městě, Dokončení čištění oltáře Nanebevzetí Panny Marie a restaurování maleb nad oltářem, Rozšíření řad ministrantů o tři nové služebníky u oltáře, Adventní ekumenická bohoslužba slova, Živý Betlém u kostela Nejsvětější Trojice, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby na Půlnoční (sbor Otakar, ZUŠ), Silvestrovská Nikodémova noc

DALŠÍ AKTIVITY VE FARNOSTI:

*Hodiny náboženství navštěvuje ve Vysokém Mýtě 16 dětí a dalších 8 ve škole na Knířově.

*V květnu začalo a na podzim pokračuje setkávání biřmovanců.

*Pokračují pravidelná setkávání – příprava na liturgii následující neděle.

*Pravidelně probíhá každý první pátek v měsíci Nikodémovu noc.