Přehled činnosti farnosti v roce 2022

Celkem za naše farnosti: Počet křtů: 12, Počet sňatků: 1, Počet pohřbů: 14

Farnost Vysoké Mýto v roce 2022:

Počet křtů: 11 – Lilien Marie Petíková, Jakub Petík, Petr Žiga, Lukáš Jan Szamko, Tobiáš Ján Šteiniger, Lukáš Jiří Koubek, Tadeo Šimon Fait, Theodor Patrik Kolář

Počet sňatků: 1– Josef Fridrich + Tereza Jiroušková

Počet biřmovanců: 7 – Diblík Pavel, Morávková Tereza, Štohanzl Milan, Víšková Klára, Vtípilová Petra, Rumlerová Tereza, Peterková Jindřiška

Počet pohřbů: 10 – Libuše Šarišská, Jaroslav Podzimek, Alena Žampachová, Stanislav Lněnička, Vlasta Vostrčilová, Vojtěch Červeňák, Vítězslav Částek, Josef Svoboda, Zdeněk Smutný, Jiří Kubík

Farnost Knířov v roce 2022:

Počet křtů: 0

Počet sňatků: 0

Počet pohřbů: 1 – Marie Ptáčková

Farnost Vraclav v roce 2022:

Počet křtů: 0

Počet sňatků: 0

Počet pohřbů: 2– Irena Bečičková, Valentýna Kolha

Farnost Zámrsk v roce 2022:

Počet křtů: 1 – Ester Anna Zavřelová

Počet sňatků: 0

Počet pohřbů: 1 – Marie Kaplanová

Přehled činnosti farnosti za rok 2022:

*Leden – Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem za farnosti VM, Vraclav a Sedlec, Zámrsk a Slatinu 171.372 Kč), Víkend s malým oslíkem na Šajtavě, ekumenická bohoslužba slova

*Únor – výlet s ministranty do planetária v Hradci Králové

*Březen Knířovská pouť, 24 hodin pro Pána, ekumenická bohoslužba slova

*Duben – křížová cesta z kostela Nejsvětější Trojice do sv. Vavřince na Velký pátek

*Květen – duchovní obnova formou Kurzu Filip, oslava svátku matek, farní výlet do Svojanova, biřmování

*ČervenŽehnání křížku v ul. kpt. Poplera, Noc kostelů – společná hra „Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského“, tiskařská dílna se středověkým tiskařským lisem, Tvořivá dílna pro děti aneb Pomozme Mendlovi s pěstováním hrachu, výstava Poklady ze staré knihovny vysokomýtských děkanů, koncert Trubkového kvartetu (návštěvnost cca 1.770 vstupů do jednotlivých objektů), Herbář z dvorků (namíchalo se cca 175 alko + nealko mojit), Slavnost Těla a Krve Páně – průvod do kostela Nejsvětější Trojice, první sv. přijímání a křest Lukáše Kubíka, první sv. přijímání na Vraclavi (Veronika Jirsáková, Zdislava Andrle), farní den s rozlučkou s P. Pavlem Mistrem, který byl přesunut do Dolní Dobrouče

*ČervenecPrázdniny s malým oslíkem na Vranicích – téma Na arše v šest (13 dětí + 19 dospělých), Dětský letní tábor Vranice 2022 na Vranicíchna téma Rytíři (42 dětí + 26 vedoucích a praktikantů), koncert Pavla Helana v rámci Svatovavřineckých koncertů, osvětlení obrazu Petra Brandla a oltáře ve sv. Vavřinci

*Srpen – stěhování P. Pavla Mistra do Dolní Dobrouče, uvedení do funkce P. Stanislava Tomšíčka, účast mládeže na Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové, pobyt Světélka na Knířově

*Září – Zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví, koncert Otakaru v kostele sv. Vavřince, adorace za mír na Ukrajině, setkávání manželů, setkání seniorů, den otce Pia

*Říjenvíkend pro maminky, misijní jarmark, zahájení kurzu Darování se v manželství, Dušičkový koncert

*ListopadSvíce za zemřelé v rámci Nikodémovy noci, setkání „oslíkářů“ v Dolní Dobrouči, účast mládeže na vikariátním setkání mládeže v Ústí nad Orlicí, připomínka mučedníků pro víru v rámci Červené středy (nasvícení kostela na červeno),

*Prosinec – Návštěva sv. Mikuláše v kostele, Adventní ekumenická bohoslužba slova, adventní duchovní obnova farnosti, Živý Betlém u kostela Nejsvětější Trojice

DALŠÍ AKTIVITY VE FARNOSTI:

*Výuka náboženství probíhá ve třech skupinách ve Vysokém Mýtě a jedné ve škole na Knířově.

*Pokračují pravidelná setkávání – příprava na liturgii následující neděle.

*Pravidelně probíhá každý první pátek v měsíci Nikodémova noc.

DOTACE:

Farnost Vysoké Mýto:

•Restaurování dvou jehlanových relikviářů v chrámu sv. Vavřince v celkové výši 140.001 Kč v rámci fondu Regenerace s přispěním města Vysoké Mýto.

•Neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce Svatovavřinecké koncerty – koncert Pavla Helana.

•Dotace města Vysoké Mýto v programu podpory v oblasti kultury na Noc kostelů ve výši 15.000 Kč.