Pravidelné bohoslužby

Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince

  • pondělí: 16.00 v Naději, 17.30 v Penzionu – zatím se kvůli pandemické situaci nekonají, jsou v 15.30 v kostele 
  • středa: 16.45 – výstav Nejsvětější Svátosti, 17.30 – mše sv. (v zimním období v kapli na faře)
  • čtvrtek: 8.30 nebo 17.30 dle ohlášek (v zimním období v kapli na faře)
  • pátek: 17.30 (v zimním období kromě 1. pátku v měsíci a postní doby v kapli na faře)
  • sobota: 17.30 – mše sv. s nedělní platností (v zimním období v kapli na faře)
  • neděle: 9.00 

Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • neděle: 10.40

Knířov, kostel Zvěstování Panně Marii 

  • neděle: 13.30

Zámrsk, kostel sv. Martina

  • sobota: 16.00 – mše sv. s nedělní platností

Slatina, kostel sv. Petra a Pavla

  • 2. a 4. neděle v měsíci: 7.30