Vraclav – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dle kroniky Dr. Loskota byl chrám založen v druhé polovině 13. století v raně gotickém slohu. Později byl přestavěn do pozdně gotické podoby a další úpravy proběhly v letech 1618, kdy byl k severní straně přistavěn nový presbytář, a po požáru 1719 přibyla k severní straně obdélná loď.

Zásadními opravami prošel chrám v 70. letech minulého století za P. Bartoloměje Kulhavého. Poslední opravy pak proběhly po roce 2000, spočívající především v nové krytině kostela i zvonice a vyspravení a natření fasád obou staveb. Dnešní objekt má převážně barokní charakter.

Vedle stojící Zvonice plní zároveň funkci brány. Dnešní hlavní pseudorománský oltář zdobí obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1903.
Obec Vraclav jako jedna z nejstarších, historických vesnic se může pochlubit dokonce třemi kostely.

Nejstarším je kostel sv. Václava v centru, zřejmě z 12. století, původně dřevěný, později zděný a zrušený za císaře Josefa v r. 1786, později přeměněn v sýpku a dokonce v zájezdní hostinec. Z něho pak pochází cínová křtitelnice.

Daleko honosnější je chrám Sv. Mikuláše ve stejnojmenné osadě. Kostel zažil slavné pouti, podpořené i věhlasem místní minerální, léčivé vody. Kostel patří v současné době obci a je zde instalace soch z křížové cesty z Hedče u Králík.

 

 

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie.

 

Související příspěvky