Vysoké Mýto – kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice se nachází v Městské památkové zóně na tzv. bývalé Kněžské zahradě a bývalém hřbitově, dnes Jungmannovy sady.

Byl postaven v r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle a rozšířen v r. 1592 mistrem Trebkem. Po třicetileté válce byl opraven a západní štít zbarokizován. Kostel nemá věž, zato je typický vysokým barokním štítem s portálem od pardubického sochaře Vlčka.
Zpráva o založení kostela Nejsvětější Trojice je dochována na pískovcové desce. Poslední větší úprava byla provedena v r. 1903.

Kněžiště chrámu připomíná poslední dobu gotiky, chrámová loď byla barokně zrestaurována.

Původním oltářním obrazem byl obraz z roku 1745, který zobrazuje patrony vysokomýtských a přilehlých kostelů spolu s nejstarším zobrazením Vysokého Mýta před velkým požárem v roce 1774. Obraz je nyní z bezpečnostních důvodů umístěn na jiném místě.

V lodi je pískovcový náhrobek s nápisem, že je zde pochována dcera Urozeného Pána Jana Milewinského z Szonowa. Pod nápisem jsou 2 erby: Jana Milewinského – sova na ratolesti, a Lidmily z Mečkova – zkřížené meče. Potomci Pánů z Mečkova po přeslici byli v 16. století majiteli domů ve Vysokém Mýtě.

Poslední oprava vnějšího pláště proběhla v letech 1994 – 2000, kdy jako poslední byly provedeny vnitřní kanálky. V r. 1999 proběhl v kostele restaurátorský průzkum, při kterém byla objevena za hlavním oltářem část středověké malby a část malovaného rámu. V lodi kostela bylo nalezeno původní gotické okno ve výšce cca 7m přímo nad fragmenty nástěnných (jedná se patrně o malovaný epitaf).

 

Průčelí kostela Nejsvětější Trojice.

Hlavní oltář se zobrazením Nejsvětější Trojice.

Interiér kostela.

Související příspěvky