Vysoké Mýto – kostel sv. Vavřince

Z historie kostela sv. Vavřince:

·      V 60. letech 13. století, v době založení města, zde stával původní kamenný kostel, který však zanikl.

·      V polovině 14. století zde byla vybudována nová monumentální gotická trojlodní stavba.

·      V poslední čtvrtině 15. století byla současně s trojlodím postavena také severní obdélná předsíň, na níž je zřetelná inspirace Petra Parléře.

·      V roce 1774 postihl kostel, stejně tak jako celé město, velký požár, který poničil bohaté barokní vnitřní vybavení kostela.

·      V letech 1875-1904 proběhla velká rekonstrukce kostela, kterou vedl architekt František Schmoranz a od roku 1892 pak věhlasný stavitel pražského chrámu Sv. Víta Josef Mocker.

·      V letech 1902-1905 žáci pražského secesního malíře prof. Karla Vítězslava Maška podle jeho návrhů ozdobili stěny kostela freskovou malbou.

·      V době poslední celkové rekonstrukce bylo pořízeno nové vnitřní vybavení kostela: boční oltáře, kazatelna, zpovědnice a křížová cesta.

·      V letech 1969-1973 byly provedeny nejnutnější opravy (krytina věží a sakristie).

·      V letech 2000-2005 byly generálním způsobem opraveny střechy lodí kostela. Hlavní loď byla pokryta novou španělskou břidlicí, boční lodě měděnou krytinou. Následně byla restaurována balustráda na severní straně kostela. 

·      V roce 2007 bylo započato s obnovou všech vitrážních oken chrámu.

Zajímavosti:

·      Výška věží: 67 metrů

·      Výška hlavní lodi: 21,3 metrů

·      Nejstarší „předmět“ v kostele: zvon sv. Vavřince z roku 1466

·      Nejtěžší „předmět“ v kostele: zvon sv. Jiří o hmotnosti 2.080 kg z roku 2003

·      Jeden kostel a tři stavební slohy: gotika, baroko a secese.

·      Varhany jsou největšími varhanami, které pocházejí z dílny Josefa Kobrleho z Lomnice nad Popelkou. 

Všimněte si:

·      Obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1728 od Petra Brandla na hlavním oltáři. Byl zakoupen v dražbě v roce 1787 v Sedlci u Kutné Hory, kde byl umělcem namalován pro cisterciácký klášterní kostel. Jedná se o jedno z jeho vrcholných podepsaných děl.

·      Barokní oltář sv. Jana Křtitele je dílem sochaře Matěje Václava Jäckela.

·      Cínová křtitelnice pochází z roku 1499 a byla vyrobena Ondřejem Ptáčkem.

·      Dřevěná polychromovaná socha Panny Marie Vysokomýtské, nazývána též Preclíková Madonna, pochází z počátku 16. století.

·      Fresky:

o   scény ze života patrona kostela sv. Vavřince v presbytáři

o   Nanebevstoupení Páně v presbytáři

o   zakladatel města i kostela Přemysl Otakar II. v zadní levé boční lodi

o   význačné osobnosti, které se zasloužily o generální rekonstrukci chrámu (zleva: stavitel Schmoranz, historik A. V. Šembera, purkmistr J. B. Tůma, prof. gymnázia Votrubec, stavitel Mocker, min. rada a historik H. Jireček.) v zadní pravé boční lodi

 

Související příspěvky: