Zveme vás na „procházku“ po stopách sv. Terezie do Lisieux

Foto: Radka Blajdová

Tento týden si 1. října připomínáme památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Tato francouzská karmelitánka se narodila ve městě Alençon a poté praktický celý život strávila ve francouzském Lisieux. Od svých 15 let se nevzdálila ze své klauzury a přesto byla spolu s Františkem Xaverským prohlášena za „hlavní patronku misií na celém světě“. Zemřela v pouhých 24 letech, 30. září 1897.  Svatořečena byla 17. května 1925  v roce 1997 byla prohlášena za učitelku církve. Vydejte se v této fotogalerii po jejích stopách do Lisieux v Normandii…